Отворено
писмо

ЗА КАУЗА НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА

Отговор на писмото ни към Министерството на Здравеопазването

На 25.02.2020 год. получихме писмо от министър Кирил Ананиев и Министерството на здравеопазването в отговор на Отвореното писмо относно строежа на Национална детска болница в скелето на територията на Александровска болница, с входящ номер № 94-1823 от 19.12.2019 год., събрало понастоящем над 10 500 подписа от граждански организации и активни граждани, заинтересовани от изграждането на модерна, безопасна и съобразена със съвременните стандарти за архитектура и медицина болница за българските деца.

 

В писмото си Министерството на здравеопазването в размер на 7 страници ни информира за вече известните на обществеността хронология, факти и процедура около възлагането на обществената поръчка за “инженеринг” и строеж, но за съжаление отново не отговаря на основните ни въпроси и тревоги, свързани както с годността на грубия строеж, започнат през 1978 година, така и с неговата безопасност или адекватност да поеме всички нужди на една съвременна концепция за комплексното лечение на деца през третото десетилетие от 21ви век и за в бъдеще. 

 

Като гаранция за качеството на бъдещата детска болница министърът на здравеопазването се позовава върху участието на водещи представители на педиатричната общност в работна група, изготвила “заданието”, въз основа на което е проведена обществената поръчка. Не става ясно дали участвалите експерти са наясно с редукцията на легла, звена и обхват на дейност след промяна на документацията, публикувана на, 31 юли 2019 г., както и дали е направен обхватен анализ на националните нужди или планирането отразява настоящото положение в съответните клиники, копирано в новия проект.

 

За съжаление не е потърсена експертизата на Камара на архитектите в България, Камара на инженерите в инвестиционното проектиране  и международни експерти,с опит в проектиране и строеж на иновативни детски болници, създадени през последното десетилетие. 

 

Писмото не адресира и тревогите ни, че по същество техническо задание всъщност липсва – документацията на ОП, достъпна публично на сайта на МЗ, съдържа Технически спецификации, към които са дадени две приложения (“Приложение 1: Структура на национална многопрофилна детска болница” и “Приложение 2: Примерни схеми за разположението на отделенията по етажи”), които освен, че в големи части се разминават в описанието на изискванията си, всъщност не отговарят на критериите за задание за архитектурен и инженерен проект, а представляват просто (непълно) изреждане на предвидените клиники и помещения без необходимите специфични изисквания за нуждите на всяка клиника и под-специалност в педиатрията. 

 

Въпреки уверението, че конструктивната експертиза, изготвена от “Балмер Инженеринг” ООД, потвърждава годността и безопасността на скелето, не разполагаме с доказателства за тези твърдения, тъй като самата експертиза не е публикувана на сайта на МЗ. Имаме основания да подлагаме на съмнения заключенията на експертизата, тъй като има съществени пропуски при изготвянето и. При обследването не са взети “ядки” за лабораторно обследване на стомано-бетонната конструкция в независима лаборатория. 

 

При преглед на документацията се установява, че поради недостатъчното и невъзможно за архитектурна адаптация пространство цели клиники и звена отсъстват от заданието (напр. ортопедия и травматология, детска психиатрия, токсикология, имунология, специализирани лаборатории, клиника по физикална медицина и рехабилитация и др.), прави се компромис с качеството на лечението и се компрометира психоемоционалното здраве на децата посредством пренебрегване на базисни нужди като достъп на родителите, самостоятелни санитарни възли за всяка стая, пространства и възможност за учене, игра и общуване с близките при дълъг болничен престой и др.

 

В заключение, в писмото си МЗ ни дава информация и изброява факти, с които така или иначе вече разполагаме, но не дава доказателства за това, че строежът действително е годен, безопасен и съобразен с нормите и стандартите за модерна детска болница и ще удовлетвори нуждите от съвременна висококачествена здравна грижа за нашите деца за поколения напред.

 

 

Отвореното писмо е подкрепено от над 57 граждански организации и инициативи сред които родителски, пациентски и лекарски организации, както и организации, работещи за правата на детето, достъп до здравни грижи и закрилата на детето и организации, насърчаващи дарителството и доброволчеството; стотици лекари, медицински специалисти (медицински сестри, акушерки, фармацевти и др.), архитекти, инженери, хиляди родители – майки и бащи, баби и дядовци, граждани и общественици, а също така журналисти, юристи и адвокати, учители, психолози, социални работници, логопеди, икономисти, актьори, художници и музиканти, писатели, университетски преподаватели, представители на общини, ученици, известни личности от цялата страна.

0
Хора, подкрепили писмото

ДО
РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА 44 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Д-Р ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ
ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

КИРИЛ АНАНИЕВ
МИНИСТЪР
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДИАНА КОВАЧЕВА
ОМБУДСМАН
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЦВЕТАН КЮЛАНОВ
РЪКОВОДИТЕЛ
НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми г-н Радев,
Уважаема г-жо Караянчева,
Уважаеми г-н Борисов,
Уважаеми госпожи и господа,

Спрете обществената поръчка за превръщане на изоставен стар строеж в национална детска болница!
Ние, представители на българските родители, лекари и медицински специалисти, архитекти, инженери и данъкоплатци, се обръщаме към Вас с призив за отговорно отношение към здравето на децата.

Задължение на държавата е да осигури възможно най-високия достижим стандарт на здравни грижи за всички деца. България е единствената държава в Европейския съюз, която няма специализирана национална детска болница. Това закъснение струва години изпитания за болните деца, техните семейства и лекуващи лекари. Днес можем да използваме натрупания световен опит и да създадем съвременно лечебно заведение, което отговаря на нуждите и стандартите за най-добра грижа за здравето на децата от цяла България – само през 2019 г. през Специализираната болница за активно лечение на детски болести са преминали 5569 деца, от които 2223 – от София, и 3346 – от страната.

Вместо това Министерството на здравеопазването обявява обществена поръчка за довършване на рушащия се строеж на територията на Александровска болница и определя цена за изпълнение въз основа на експертиза с данни отпреди 12 години.

Министерството на здравеопазването предлага на обществото ни:
– полуразрушен строеж, изоставен преди повече от 30 години и определен за премахване от Столична община през 2011 г.; 
– сграда, която противоречи на изискванията за земетръсна безопасност и на европейските стандарти за строителство; 
– минимални или липсващи изисквания за аварийна безопасност, функционалност, енергийна ефективност и енергийна независимост, климатизация, инфраструктура, достъпност, оздравителна среда за пациентите;
– обединяване на уникални за страната ни детски клиники в пространства, които не позволяват родителите да останат до болните си деца по време на тяхното лечение;
– разход от над 90 млн. лв. от нашите данъци за болница, която е морално и физически остаряла и негодна още преди да бъде построена. Довършването на стария строеж ще погълне повече ресурси от построяването на нова сграда. Условията на обществената поръчка предрешават скъпо и лошо изпълнение, ремонти на ремонтите и още по-голямо оскъпяване, високи разходи за издръжка на болницата в бъдеще и опасна среда за пациентите и медиците.

Изискванията на Министерството на здравеопазването противоречат грубо на интереса на държавата като възложител. Противоречат грубо на обществения интерес.
Обществената поръчка представлява недопустим компромис с детското здравеопазване и злоупотреба с общественото доверие.

Очаква се консорциумът, избран да изпълни тази поръчка, да бъде обявен на 20.12.2019 г., петък. 
Спрете обществената поръчка!

Българските деца не заслужават стара, неудобна и опасна сграда вместо нова болница! 
Настояваме определените средства да бъдат вложени в изграждането на модерно лечебно заведение, отговарящо на стандартите за съвременна детска медицина и специфичните нужди на страната ни.
Настояваме за нова обществена поръчка и за конкурс с ново задание, за чието изготвяне да бъдат привлечени компетентни и опитни професионалисти от гилдиите на архитектите и инженерите, лекарите, медицинските специалисти и медицинските технолози като гаранция за прозрачност на процеса и качество на проекта, както и да се вземе предвид мнението на самите деца и родители като крайни ползватели на инвестицията.

Единствено така държавата ще потвърди декларираната загриженост към здравето на децата.
Настояваме държавата да изгради нова, истинска детска болница, осигуряваща цялостна, комплексна, съвременна и пълноценна грижа за децата на България за поколения напред.

Подписано от:

Организации,
подкрепящи каузата
Национална ДЕТСКА БОЛНИЦА

За Национална детска болница,
каквато заслужават децата ни.
 • Асоциация Родители
 • Проект #ЗаДоброто
 • Национална мрежа за децата
 • Фондация Лале
 • Фондация BCause
 • Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“
 • Гражданска инициатива „Спаси, дари на…“
 • Фондация „Проект Северозапад“
 • Център за хуманни политики
 • Мрежа за съвременна родилна грижа
 • Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра
 • Сдружение „Гаврош“ – Варна
 • НЧ „Умение 2003“ – Ямбол
 • Сдружение ЖАНЕТА – Разград
 • Фондация Еврика
 • Фондация „Бъдеще“ – Ракитово
 • Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
 • Сдружение „Усмивка“ – Бургас
 • Заедно в час
 • Сдружение "ЕС-О-ЕС жени и деца, преживели насилие" - Нови пазар
 • Камарата на Архитектите в България
 • Сдружение „Първи юни“ – Бяла Слатина
 • Фондация П.У.Л.С. – Перник
 • Национална асоциация на децата и младите хора с диабет
 • Фондация "Дневникът на мама и татко"
 • Клуб на нестопанските организации - Търговище
 • Национална асоциация Саркоидоза
 • Фондация “За майчино и детско здраве”
 • Сдружение Естествено
 • Фондация СЪЩНОСТ БЪЛГАРИЯ
 • Национална мрежа на здравните медиатори
 • Асоциация “Българско психоаналитично пространство”
 • Сдружение "Настоящи и бъдещи майки"
 • Сдружение МАМА
 • Сдружение за споделено учене ЕЛА
 • Фондация "Нашите недоносени деца"
 • Асоциация на студентите-медици
 • Фондация "Живот със синдром на Даун"
 • Дружество на инвалидите
 • РФ "Искра" - Шумен
 • Фондация за регионално развитие и инициативи
 • Институт по социални дейности и практики
 • Фондация за насърчаване на четенето "Детски книги"
 • Сдружение Ре-акт
 • Сдружение "ДАР"
 • Сдружение "Душевно равновесие"
 • Фондация за качествено детско здравеопазване
 • Сдружение "Слънчево Добруване"
 • Фондация за палиативни грижи за деца "Ида"
 • Фондация "Макове за Мери"
 • Сдружение "Спина бифида и хидроцефалия-България"
 • Сдружение "Общност Мостове" / НГИ Системата ни убива ВСИЧКИ
 • Академия за родители
 • Българско сдружение на пациенти с фенилкетонурия и техните семейства
 • Фондация "Светът на Мария"
 • Институт за прогресивно образование
 • Паник Бутон Театър
 • Сдружение "Инициатива за развитие - Кърджали решава"
 • Сдружение „Зеленика"