Национална гражданска
инициатива

ВАЖНО: Как да събираме подписи за Национална гражданска инициатива „За истинска детска болница“

Скъпи съмишленици,
Това е важна информация за събирането на подписи за Националната гражданска инициатива
„За истинска детска болница“. Моля, прочетете я преди да започнете събирането на подписи, за
бъдат общите ни усилия максимално ефективни и да съберем валидни подписи.

Бланката

Всяка бланка за събиране на подписи се състои от един лист с две страни. На лицето са
представени кратко исканията на Националната гражданска инициатива и има място за пет
подписа, номерирани от 1 до 5. Бланката има 6 колони: номер, име, ЕГН, Постоянен или настоящ
адрес, Подпис, Забележка.

На гърба на бланката са описани всички искания на гражданската инициатива, както и има
информация за връзка с Инициативния комитет.

 • Какво да направите:
 • Преди да разпечатате бланката, впишете мястото, където ще бъдат събирани подписите, за да не се налага да го вписвате на ръка след това.
 •  Разпечатете бланката двустранно – на гърба на всяка страница с подписи трябва да бъде цялото искане.
 • Редовете за подпис са номерирани предварително и са от 1 до 5 за всяка една отделна страница. Номерацията не продължава към 6 и нагоре, а се преповтаря от 1 до 5, тъй като събирането на подписи се случва едновременно на много места.
 • НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ пореден номер на бланката в горния ляв ъгъл. Това се прави при финалната обработката на бланките.
 • ВНИМАВАЙТЕ подписващите се да вписват коректно данните всички данни – три имена, пълно ЕГН. Трябва да бъде изписан пълният адрес, както се вписва в личните документи, включително и града. В противен случай рискуваме подписите да не бъдат зачетени за валидни.

Събиране на подписи

 • Валидни подписи са подписите на граждани с избирателни права.
 • Събирането на подписи на обществено място става след уведомително писмо до кмета.
  Сроковете за това уведомяване са минимум 48 часа преди събирането на подписите.
  (Ако планирате манифестация – срокът за уведомяване е 72 часа). Примерна
  уведомителна бланка с разяснения за попълването: можете да намерите надолу, последния pdf:
 • Ако събирате подписи на частна територия няма нужда от отделно разрешение.
 • Можете да уверите хората, че всички данни се обработват в съответствие с изискваният на защита на личните данни.
 • Ако лицето, полагащо подпис, има физически, зрителни или други увреждания, които правят нужна помощта на придружител, това се указва в колона „Забележки“.
 • Кратка информация защо хората да се включат можете да намерите тук.
 • Ако някой има нужда от допълнителна информация, може да се свърже и с контактите, посочени на бланката: contact@detska-bolnitsa.org и office@nmd.bg.

След като съберете бланки с подписи
Изпращайте бланките със събраните подписи до адреса на Национална мрежа за децата:

Изпратете ги по пощата до пощенски клон 1463, София, ул. „Цар Асен“ 72, за Национална мрежа за децата до поискване. 

Срокът за събиране на подписи е до 28 май 2020.

При нужда от допълнителна информация или въпроси по отношение на събирането на подписи
и изпращането на бланките, свържете се с Диляна Георгиева на имейл адрес office@nmd.bg или
на тел. 02 / 9888 207.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАЕДНО СЕ БОРИМ ЗА ИСТИНСКА ДЕТСКА БОЛНИЦА В БЪЛГАРИЯ!

Бланка

Уведомление