Болницата
за децата

Това е болницата, която искаме.

С цялостна, комплексна, съвременна и пълноценна грижа за децата на България за поколения напред.

Безопасна

Болницата, която искаме, не е просто безопасна. А е сграда по най-високите стандарти за архитектура и строителство, без компромиси. Отговаря на противоземетръсните норми. Гарантира сигурност и защита при бедствия. Енергийно независима и енергоспестяваща е. Осигурява най-високите стандарти за хигиена.

Достъпна

Инфраструктурата на болницата, която искаме, осигурява навременен достъп за децата от цялата страна, включително с медицински хеликоптер. Достъпът до нея с градския и с личен транспорт е удобен. Има добра връзка с останалите болнични заведения, без задължително да е част от техния комплекс.

модерна

България е поела ангажимент да осигури най-високата степен на здравни грижи за децата. И това е постижимо. Днес имаме достъп до световния опит и стандартите за най-добра грижа за децата и искаме да го видим приложен в националната детска болница. Болницата, която искаме, е мястото за съвременна високотехнологична детска медицина, отговаряща на специфичните нужди на страната ни.

Това не е просто детска болница, а една от най-страхотните детски болници в света – 

Кралската детска болница в Мелбърн, Австралия

“Това не е арт галерия, но вдъхновява.
Това не е зоопарк, но е близо до природата.
Това не е къща, но се усеща като дом.
Това не е училището, но ученето не спира.
Няма граници, само хоризонти.
Където се правят открития.
Където се достигат лични върхове.

Интегрирана в средата

Не просто среда, а зелена среда, която подпомага лечението и оздравяването на децата. Болницата, която искаме, отнема стреса от престоя в болнично заведение. Тя създава приятелска и уютна атмосфера, в която децата не усещат силно липсата на нормалния живот и не са изолирани от родителите им.

С прозрачно управление

От мига, в който започне изграждането й. Във всеки етап от нейния жизнен цикъл. Болницата, която искаме, има силен професионален контрол, а наред с него и силен обществен контрол. Заедно те гарантират, че управлението и развитието на болницата, както и инвестиции в нея, защитават по най-добрия начин интереса на децата.

Комплексна

Обединяваща всички отделения и специалисти, нужни за качествено диагностициране и лечение на деца. Болница, която искаме, се отнася със загриженост към детето като ценност и личност, а не като набор от органи. Събраните на едно място експертиза и техника се съчетават и допълват органично, за да се погрижат по най-добрия начин за детското здраве.

Alder Hey in the Park 

Детската Болница в Ливърпул.

За децата

Децата не са умалена версия на възрастните. Порастването е специфичен етап от живота им, който изисква специфични грижи и отношение. В болницата, която искаме, децата получават лечение на болестта, но и грижа за психическото и социалното им здраве. Лечението не ги откъсва от родителите им; получават разбираеми обяснения за болестта и стъпките в лечението; запазват в максимална степен обичайния си ритъм на учене, игра и почивка - особено при по-дълъг престой; чувстват се поне малко като у дома, за да преодолеят по-лесно страховете си.

За Родителите

Родителят страда, ако детето му се разболее. В болницата, която искаме, майките и бащите остават до децата си, заедно с тях преминават през трудните и болезнени моменти, успокояват ги и ги подкрепят. Родителите също намират подкрепа и психологическа помощ. Специалистите ги информират по подходящ начин за болестта и лечението на детето им.

За лекарите и медиците

Болницата, която искаме, подкрепя лекарите и насърчава високия професионализъм. Осигурява възможности на младите педиатри да се обучават и да се развиват според най-високите стандарти на здравна грижа за децата. Дава възможности за допълнителна квалификация на педиатрите и медицински специалисти. Създава сплотена професионална общност, която се развива и поддържа най-добрата грижа за децата. Има пространства, в които медицинските екипи могат да се възстановяват и да почиват. Има място за обучение на студенти по медицина. Осигурява психологическа подкрепа и за лекуващите екипи – особено при тежки случаи или случаи на смърт на пациент.