за
Национална Детска Болница

с грижа за здравето на децата на България

модерна

Част от бъдещето, отговаряща
на стандартите за съвременна детска медицина

С мисъл за пациента

С грижа и мисъл
за децата и техните родители

Безопасна

Отговаряща на съвременните изисквания за безопасност

„Настояваме държавата да изгради нова, истинска детска болница, осигуряваща цялостна, комплексна, съвременна и пълноценна грижа за децата на България за поколения напред.“

Кои сме ние?

Скъпи приятели и съмишленици,

Ние сме инициативна група граждани и организации, които в ролята си на лекари, архитекти, инженери, родители и данъкоплатци инициирахме отворено писмо до институциите, за да поискаме да не се допусне близо 95млн. лв. да бъдат изхарчени за построяване на потенциално опасна, неподходяща и морално остаряла болница. Тук можете да прочетете текста на писмото, да намерите линк към формата за подкрепа и да видите организациите, които вече подкрепиха исканията ни. Всекидневно ще обновяваме и информацията за броя на гражданите, подписали писмото. Към 04. 03. 2020г. те са близо 11 000. Вие също можете да се подпишете като кликнете на този бутон:

Отворено писмо

ЗА КАУЗА НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА

Отвореното писмо е подкрепено от над 57 граждански организации и инициативи сред които родителски, пациентски и лекарски организации, както и организации, работещи за правата на детето, достъп до здравни грижи и закрилата на детето и организации, насърчаващи дарителството и доброволчеството; стотици лекари, медицински специалисти (медицински сестри, акушерки, фармацевти и др.), архитекти, инженери, хиляди родители – майки и бащи, баби и дядовци, граждани и общественици, а също така журналисти, юристи и адвокати, учители, психолози, социални работници, логопеди, икономисти, актьори, художници и музиканти, писатели, университетски преподаватели, представители на общини, ученици, известни личности от цялата страна.

Предложението за Нацонална Детска Болница
Ние не знаем и не можем да си обясним мотивите на МЗ, но знаем и можем да обясним нашите мотиви и те са много прости. Ако Вие сте лекар и виждате, че някой ще инжектира отрова вместо лекарство на пациента, ще мълчите ли? Същото е за нас архитекти, конструктори, инженери. Би било чудовищно да си мълчим.
Арх. Петкана Бакалова
архитект и родител
“Защото смятам, че е редно за децата да се направи най-доброто, а не да се минава на долнопробен ерзац.”


д-р Адил Кадъм
педиатър
“Запозната съм с историята на Работната група, сформирана от министър Ананиев. Действа се механично на принципа събираме оттук-оттам наличности(УНГ, Кардиология, Очна детска клиника). Бърза се без да е изчистена като стратегия, трябва да се извърви пътя и да бъдат чути релевантните страни”
Юлияна Методиева
журналист